Sök
Stäng denna sökruta.

OpenSea recension

OpenSea recension​
OpenSea recension​

2018 fick vi bevittna lanseringen av OpenSea och sedan dess har plattformen kommit att bli ledande bland världens marknadsplatser för NFT:er. Plattformen har vid i alla fall minst ett tillfälle hävdat att den är den största i världen när det gäller detta ändamål. I den här artikeln kommer vi att prata om vad NFT:er är för något. Sedan kommer vi att gå in och prata specifikt om OpenSea och vad det är som gör denna app så speciell.

Vad en marknadsplats för NFT är

Det säger sig själv att en NFT-marknadsplats är till för handel med NFT:er, men då kan man såklart fråga sig vad en NFT egentligen är. Själva termen står för ”non-fungible token”. Att någonting är ”fungible” innebär att det kan ersättas eller bytas ut. Att någonting är ”non-fungible” innebär därmed att det inte går att byta ut.

Ett exempel som man ofta brukar använda i detta sammanhang är ett kilo 24 karats guld. Teoretiskt sett kan ett kilo av detta guld bytas ut mot ett annat med samma karat. Med andra ord är detta en tillgång eller vara som är ”fungible”. Något som är non-fungible kommer inte att kunna bytas ut på detta sätt.

Likartade vanliga kryptovalutor men med vissa väsentliga skillnader

NFT:er påminner mycket om vanliga kryptovalutor på flera sätt. Det finns dock ett antal skillnader. Till skillnad från de sistnämnda används de för att representera olika slags digitala tillgångar som exempelvis NFT-konstverk eller samlarkort. En sådan token lagras kryptografiskt i ett blockchain-nätverk för att man ska kunna verifiera ägarskap.

En annorlunda värderepresentation

Själva kryptovalutorna kan delas upp i mindre enheter, men detta är något som inte går lika bra att göra med NFT:er. Om man skulle splitta upp en NFT innebär detta att den förlorar sitt värde. En NFT kan dock dubblas av den som äger den och därefter kan varje individuell kopia säljas separat. Nämnas bör att det alltid är uppenbart ifall en NFT har dubblerats.

NFT Sverige

OpenSeas app

Den 21:e oktober 2021 tog personerna bakom OpenSea initiativet till att lansera sin marknadsplats för NFT:er som en app. Anledningen till detta var att de ansåg att sådana appar nästan helt saknades, och detta var därför ett tomrum som de ville fylla. I ett uttalande sade de att ett av deras huvudmål är att NFT:er ska bli tillgängliga för alla.

Målsättningen med OpenSea

Det främsta målet med lanseringen av OpenSea var att man skulle kunna göra självlistningar. Varje artist kan etablera en marknadsplats för sina NFT:er utan att behöva betala någon avgift till plattformen. Processen påminner något om den funktion som Uniswap har på kryptoplattformar. Uniswap är ett verktyg som vem som helst kan använda för att lista kryptovalutor på en plattform utan att behöva gå igenom en lång och omständig process. Detta är något som man även gör på OpenSea, fast med NFT:er.

NFT i spel

Individer kan nu enkelt skapa sina egna NFT:er

De artister som använder sig av OpenSea kan använda appen till att skapa sina egna NFT:er och de behöver endast ange några enkla uppgifter som:

  • Namn
  • Kategori
  • Föränderliga data
  • Oföränderliga data

En enklare process för att skapa NFT:er

Efter att en NFT har skapats kommer utgivaren att kunna sälja eller överföra den direkt. Fördelen med detta förfarande är att den artist som skapar en NFT får möjlighet att lägga mer tid på att skapa det digitala verket i stället för att behöva gå igenom en lång listningsprocess. I mer generella termer kan vi därför säga att det läggs möda på energi i stället för på ”byråkratiska processer”.

Utöver det som nämnts ovan finns det även en annan viktig fördel med OpenSea och det är att man problemfritt kan överföra verk från en plattform till en annan. Anledningen till detta är att OpenSea är kompatibelt med öppna blockchain-standarder. För artistens del är denna situation väldigt behändig eftersom vederbörande ges möjlighet att sälja verken på olika digitala platser.

Hur OpenSeas plattform ser ut

Man har två olika sätt att köpa och sälja varor på OpenSeas. Det första är genom ett direktköp och det andra sker via en auktion på plattformen. Beroende på vilken NFT-plattform man verkar på kan upplägget se något annorlunda ut när det gäller exempelvis hur lång tid som är kvar innan en auktion för en digital vara avslutas och vilket det senaste budet har varit.

Vilka avgifter som man kan förvänta sig på plattformen

Det är brukligt att den plattform som en NFT handlas på tar ut en avgift för själva transaktionen. Vidare är det oftast köparen som får betala denna summa som brukar vara en procentandel som läggs på det ursprungliga priset. Man kan jämföra detta med vad som vanligtvis sker vid försäljning av konst på fysiska gallerier, marknadsplatser, auktioner etc. där de som administrerar platsen eller plattformen normalt tar en procentandel av försäljningspriset.

Procentandel som tas vid försäljning på OpenSea

Vid köp av digitala varor på OpenSea tas en avgift på 2,5 % som betalas till marknadsplatsen. Om man köper en vara som är värd 100 dollar kommer man totalt att behöva betala 102,5 dollar när själva avgiften har inkluderats. Säljaren kan i en del fall välja att även ta ut en extra avgift för försäljningen till sig själv utöver vad varan i sig kostar, men det är inte alltid som detta förekommer.

NFT och konstbranschen

Möjlighet att tjäna pengar med remissprogram

De flesta NFT-marknadsplatser har inte något remissprogram, men det är något som OpenSea å andra sidan har valt att implementera. Om du lyckas med att hänvisa någon till plattformen, som sedan registrerar sig och köper något kommer du att få 2,5% av försäljningspriset som belöning för detta. Det innebär att om personen köper en digital vara för ett värde av 100 000 dollar, kommer du att få hela 2 500 dollar.

Betalningsmetoder som används på OpenSea

En del NFT-marknadsplatser har stöd för utbetalningar till antingen kreditkort/betalkort och PayPal.  Detta är dock inte en möjlighet hos OpenSea, vilket innebär att man måste ha tillgång till ett konto hos en tredje part som har stöd för samma NFT:er som förekommer på OpenSea-plattformen.